ergotherapie

Ergotherapie Zomerdijk kijkt naar de beperkingen en klachten die er spelen met als doel om weer deel te kunnen nemen aan de maatschappij. Dit betekent dat onze ergotherapeuten meedenken met de uitdagingen die er op dát moment zijn. Wij zijn er voor jou op het gebied van zelfredzaamheid, re-integratie, woningaanpassingen en meer. Daarnaast bieden we cognitieve revalidatietherapie aan. Hieronder staat uitleg over de verschillende gebieden.

Ondervind je hinder bij het uitvoeren van huishoudelijk werk of verzorgende taken? Onze ergotherapiepraktijk helpt je de dagelijkse activiteiten weer op te pakken. Denk aan jouw persoonlijke verzorging of die voor anderen in het huishouden, het bereiden van maaltijden en andere huishoudelijke klussen. Ergotherapie Zomerdijk ondersteunt onder andere wanneer je hulp nodig hebt op de volgende momenten:

 • Ik kan mijzelf niet langer zelfstandig redden in het huishouden door rugklachten of een andere aandoening;
 • Ik ben niet meer in staat om mij zelfstandig aan te kleden en te wassen;
 • Mijn woning is niet meer goed toe- en doorgankelijk;
 • Ik ervaar chronische pijn/ vermoeidheid;
 • Ik kom nauwelijks meer buiten;
 • Ik kan mijzelf niet langer zelfstandig verplaatsen.

We helpen je tevens bij het vinden van de balans in jouw belasting en belastbaarheid. Dit houdt in dat er gekeken wordt naar jouw energieverdeling. Hoeveel energie heb je en hoe ga je met deze energie om? Een ergotherapeut kijkt met je mee naar deze verdeling en rijkt tools aan om hier zo goed mogelijk mee om te gaan.

Zijn er aanpassingen aan de woning nodig, zodat je langer veilig en zelfstandig kunt blijven wonen? Wil je advies inzake valpreventie? Ergotherapie Zomerdijk heeft de kennis in huis voor het toepassen van ergonomische materialen en voorzieningen. Daarnaast begeleiden we je bij het aanvragen van hulpmiddelen.

Ergotherapie richt zich op het weer mogelijk maken van alledaagse handelingen. Hier hoort werken natuurlijk ook bij. Met een ergotherapeut die mee denkt in het re-integratieproces, word je geholpen het werk te hervatten op een manier die goed is voor jou. Dit draagt bij aan het vinden van de juiste balans tussen werk en privé. We kunnen je ondersteunen wanneer je jezelf herkent in onderstaande situaties:

 • Ik verlies het overzicht;
 • Ik moet re-integreren na een burn-out;
 • Het lukt mij niet om te ontspannen;
 • Ik ben mijn balans kwijt na een trauma of niet-aangeboren hersenletsel;
 • Ik kan mijn grenzen niet goed aangeven en voel mij psychisch belast door het werken.

 

Hoe langer iemand aan de zijlijn staat, hoe lastiger het wordt om weer mee te doen in de maatschappij. Ergotherapie Zomerdijk helpt door middel van een praktische insteek waarbij je zelf de regels bepaalt.  Meedraaien in de maatschappij draagt bij aan kwaliteit van leven.

Mensen met niet-aangeboren hersenletsel worden in hun dagelijks handelen vaak meer belemmerd door cognitieve beperkingen dan door lichamelijke beperkingen. Voorbeelden van cognitieve vaardigheden zijn de snelheid van het denken, het geheugen, het concentratievermogen, het oplossen van problemen en het plannen.

Bij cognitieve revalidatietherapie staat het terugkrijgen van cognitieve vaardigheden centraal. Deze vaardigheden zijn mogelijk als gevolg van jouw hersenletsel beperkt, veranderd of verdwenen. De behandeling is o.a. gericht op:

 • Informatie geven over de werking van de hersenen en het hersenletsel in relatie tot de dagelijkse activiteiten die anders verlopen dan voor het hersenletsel;
 • Oefenen van de cognitieve vaardigheden die bepalend zijn voor het functioneren om te zien of deze vaardigheden kunnen verbeteren;
 • Aanleren van compensatiestrategieën voor de stoornissen die niet meer herstellen;
 • Leren toepassen van compensatiestrategieën in de voor jou belangrijke dagelijkse activiteiten.

 

Aan de hand van de intake en een observatie kan vastgesteld worden waar de problemen liggen in het cognitieve functioneren. De ergotherapeut analyseert hoe bepaalde functies van invloed zijn op activiteiten- en participatieniveau. Daarna stellen we een behandelplan op samen met jou en eventueel partner, mantelzorger of begeleider.

Wil je een afspraak maken? Vul het contactformulier in of maak een afspraak via de agenda

Carolien Buter
Lees verder
Edith is een liefdevolle therapeute en zij neemt echt de tijd voor haar cliënten. Edith straalt veel rust uit en ik voelde mij meteen veilig en op mijn gemak. Ik vind het nog niet zo makkelijk om aan anderen uit te leggen waar Reattach voor staat en wat het voor impact op je kan hebben. Als iemand ernaar vraagt, vertel ik dat het voelde alsof ik in een familieopstelling stond. Ik ondervond dat er veel gebeurde en was daarna bekaf, het zijn intensieve sessies. Sinds de sessies ben ik milder naar mijzelf en mijn naasten gaan kijken.